Avís legal

Aquest lloc web i el nom de domini www.lacaletapentinada.com és propietat de Cristina de la cruz Sanchez (en endavant DELACRUZ), amb domicili al carrer Cavallers, num. 4, codi postal 17200, de Palafrugell, adreça de correu electrònic info[a]lacaletapentinada.com. El CIF de Cristina de la cruz Sanchez, és el 40531409G

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, pertanyen a DELACRUZ o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment, així com la seva transformació o alteració.

DELACRUZ complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

DELACRUZ informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l'efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web de DELACRUZ. La vigència d'aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s'ofereixen des del lloc web. En cap cas s'utilitzen galetes per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.